outplacement-tjenester

Hvordan outplacement kan redde omdømmet ditt

Lagt ut 26. januar 2024

Oppsigelser kan være ødeleggende. Det kan føles som om teppet blir trukket vekk under dem, og de gjenværende medarbeiderne kan føle seg utrygge og usikre på stillingen sin. Det er her karrieretjenestene kommer inn i bildet. Mer enn 83 % av amerikanerne mener at outplacementtjenester vil hjelpe dem med å finne jobb etter en permittering - og en like stor andel (80 %) sier at outplacementtjenester vil gi dem et insentiv til å snakke positivt om sin tidligere arbeidsgiver, selv etter en permittering. 

Statistikken taler for seg selv. Effektive outplacementtjenester spiller en avgjørende rolle når det gjelder å beskytte og til og med forbedre bedriftens omdømme. 

Hva er Outplacement?

Outplacement er en strategisk, humanitær tilnærming til overganger blant ansatte. Det innebærer å gi støtte og ressurser til ansatte som forlater organisasjonen på grunn av nedbemanning, omstrukturering eller andre endringer. I stedet for å være en transaksjonsprosess, bør outplacement ses på som en grunnleggende del av ansettelsesforholdet og en avsluttende markering av respekt for det de ansatte har bidratt med. 

For at outplacementtjenester skal være effektive, er det imidlertid et viktig element til: menneskelig kontakt. Outplacement er ikke en tjeneste som passer alle. Det krever spesialkompetanse og et engasjement for å forstå den ansattes styrker og svakheter, slik at man kan utvikle et tilpasset karriereløp. 

Opprettholde moralen og beskytte kulturen

Medarbeiderne trenger ikke å gå gjennom outplacementprogrammet selv for å se fordelene. Ved å benytte seg av outplacementtjenester blir det tydelig for alle at organisasjonen er villig til å gjøre en ekstra innsats og behandle de ansatte med respekt, selv i vanskelige tider. Alle sitter igjen med en følelse av at selv medarbeidere som slutter, blir ansett som viktige og bidragende medlemmer av teamet. Denne måten å vise at organisasjonen er opptatt av sine ansatte på, bidrar til å Omdømmehåndtering, som forebygger ringvirkninger i form av moralske og kulturelle sammenbrudd. 

Redusere arbeidsledighetskostnadene

Å investere i outplacementtjenester er en investering i fremtiden. Ved å tilby ressurser og veiledning for å finne nye muligheter, bidrar du til å redusere stresset og lengden på arbeidsledigheten. Dette bidrar i sin tur til å minimere arbeidsledighetskostnadene for den enkelte og for organisasjonen. CPI kan skryte av bransjens raskeste omplasseringsrate.

Ta opp og avhjelpe medarbeidernes bekymringer

Outplacementtjenester legger til rette for en smidig overgangsprosess, noe som gir mulighet til å ta opp de ansattes bekymringer i overgangsfasen. Ved å tilby støtte og ressurser viser du at organisasjonen er opptatt av de ansattes velvære og at du er opptatt av å hjelpe dem med å finne nytt arbeid, noe som reduserer noe av stresset forbundet med endringen.

Avtroppende medarbeidere forblir ambassadører for merkevaren

Som nevnt ovenfor er det mer sannsynlig at 80 % av amerikanske ansatte som føler at de får støtte når de slutter, snakker positivt om opplevelsen sin også etter at de har sluttet. Dette gjør avtroppende medarbeidere til merkevareambassadører, noe som fører til en generell forbedring av bedriftens omdømme. Deres uttalelser kan bidra til å vekke interesse blant topptalenter som er interessert i å jobbe i selskaper som verdsetter sine ansatte. 

Klar til å sikre omdømmet ditt? 

Når det gjelder overganger i arbeidsstyrken, fremstår outplacement som et effektivt verktøy for omdømmehåndtering. I tillegg til at det gir umiddelbare fordeler for medarbeiderne som slutter, fungerer det også som et skjold for organisasjonens generelle omdømme og viser organisasjonens engasjement for hele arbeidsstyrken. 

Navigere trygt gjennom endringer

Overganger i arbeidsstyrken er en kompleks og sensitiv periode for både arbeidsgivere og ansatte. Det kan være vanskelig å ta valget om å nedbemanne, men når det er uunngåelig, kan organisasjoner som samarbeider med en dedikert og anerkjent leder innen karriereomstillingstjenester, tilby medmenneskelige og effektive outplacement-alternativer for sine ansatte. 

En deltakersentrert tilnærming innebærer mer enn bare å finne en ny jobb. Det krever et spesialisert fokus på å tilby de nødvendige ressursene og støtten folk trenger for å komme seg på beina igjen. 

Kontakt CPI i dag for å finne ut hvordan våre outplacement-tjenester kan bidra til å opprettholde arbeidsmoralen, redusere risikoen og gjøre karriereoverganger mer menneskelige. 

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon