Coaching Filosofi

Blant toppledere, er nesten alle "smarte". Det som skiller de som er topp på utførelse og de som er middels er i hvilken grad hvor selvbevisste de er, hvordan de kan utvikle effektive relasjoner og om de kan lede gjennom turbulente od tvetydige utfordringer.

En rekke forustninger er vår guide til vår tilnærming om hvordan vi coacher våre ledere på alle nivåer i organisasjonen:

 • All utvikling begynner ved å forstå de forretningsmessige resultatene som du ønsker å oppnå
 • Vurderinger er hjørnestenen i en utviklingsprosess. Det er ingen enkelt ledelsesstil som er best i enhver situasjon.
 • Det er ingen enkelt lederstil som er den beste i enhver situasjon
 • Forstå seg selv og den effekten du har på andre er avgjørende for å være en effektiv leder.

Coach utvikling og kvalifikasjoner

CPI vektlegger coaching kompetanse, tekniske ferdigheter og personlige egenskaper som kriterier for valg av coach.

 • Kjernetreningskompetanse
  • Psykologisk kunnskap
  • Forretningssans
  • Organisatoriske kunnskap
  • Coaching praksis
  • Integritet og karakter
 • Coachingsteknologi og ferdigheter
  • Bygge og vedlikeholde coaching relasjoner
  • Kontrakter
  • Vurderinger
  • Utvikling planlegging
  • Tilrettelegge for utvikling og endring
  • Sluttføre den formelle coachingen - løsrivelse
 • Personlige karakteristikker
  • Modenhet, passende selvtillit
  • Positiv energi
  • Selvsikkerhet
  • Mellommenneskelig følsomhet
  • Åpenhet og fleksibilitet
  • Målorientert
  • Personlig utvikling

For å få innspill til en leders styrker og utviklingsbehov som en del av coaching prosessen benytter CPI både kvalitative (intervju) og kvantitative (oversikt) vurderinger.Vi benytter ofte eksisterende vurderingsdata fra 360 prosesser, eller lager rammeverk og benytter Waldrons propritære 360 prosesser.

Måle suksess

Der det er mulig ønsker vi å bringe den enkeltes personlige ytelsesmål inn i samtalen for å vurdere om noen av kundenes driftsberegninger kan måles opp mot og samkjøres mot våre suksesskriterier. Andre målenheter for suksess og rapporterings metoder omfatter:

 • Fremgang mot avtalte ytelsesmål
 • Dokumentasjons bidraget øker
 • Etter 360 vurderinger
 • Kvalitetsundersøkelser
 • Kvartalsvise tilbakeblikk

Justeringer

Fleksibilitet og smidighet er kjernen i den verdien CPI coachingen gir. Mens vi benytter et etablert rammeverk, systemer og prosesser for coachene våre slik at vi sikrer leveransekvalitet så er vår forretningsmodell basert på at vi er fullstendig fleksible i å skreddersy løsninger for å tilfredsstille våre kunders indiviiduelle behov.

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon